DANG PHAT Về chúng tôi Hồ sơ năng lực OUR VISION, YOUR VALUE Với tôn chỉ "Chất lượng luôn đặt hàng đầu", chúng tôi đặt mục tiêu nâng cao quyền lợi thiết thực nhất cho khách hàng và xã hội. Đó là xây dựng thành công những công trình chất lượng, để đời. DANG PHAT Tìm hiểu thêm GIAO THÔNG CẦU ĐƯỜNG Là lĩnh vực mũi nhọn của Dang Phat, chúng tôi xác định mục tiêu trở thành công ty thi công hàng đầu khu vực miền nam Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng cầu đường. DANG PHAT Tìm hiểu thêm CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG Từng bước phát triển mạnh mẽ, không ngừng học hỏi nhằm mang đến giá trị bền vững tới khách hàng đôi tác và xã hội.

+200

+200

Doanh thu
Tỷ

+300

+300

Dự án
Đã hoàn thành

+50

+50

Nhà cung cấp
Đối tác

+200

+200

Quy mô nhân sự
Người

Dự án

Tiêu biểu

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC ĐĂNG PHÁT
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC ĐĂNG PHÁT
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC ĐĂNG PHÁT
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC ĐĂNG PHÁT
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC ĐĂNG PHÁT
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC ĐĂNG PHÁT
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC ĐĂNG PHÁT
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC ĐĂNG PHÁT
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC ĐĂNG PHÁT