Lĩnh vực xây dựng tại Đăng Phát

Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, Công ty xây dựng Đăng Phát đã dần trưởng thành và mạnh mẽ. Chặng đường tiếp theo, xây dựng Đăng Phát - Công ty xây dựng uy tín Bình Dương đã sẵn sàng để bứt phá đầy nội lực cho những mục tiêu thách thức phía trước.

Lĩnh vực xây dựng đường

Các hạng mục trong lĩnh vực này bao gồm:

Xử lý và thi công nền đường

Thi công sơn vạch kẻ đường

Lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp

Xây dựng nhà dân

xây dựng nhà xưởng và nhà máy

Hạ tầng kỹ thuật

Thi công xây dựng hệ thống điện lưới

Thi công xây dựng điện chiếu sáng

hệ thống viễn thông và camerra

Dang Phat

Thi công công trình thủy lợi