Dang Phat

Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

DANG PHAT đặt nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất. Do đó, chúng tôi không ngừng quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững. DANG PHAT đánh giá một cách khách quan những đóng góp của từng nhân viên nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của từng cá nhân trong việc hình thành văn hóa doanh nghiệp, không ngừng học hỏi, đổi mới, siêng năng và liêm chính.

DANG PHAT – Một trong những công ty xây dựng uy tín hàng đầu Bình Dương trong lĩnh vực xây dựng đường giao thông, công nghiệp dân dụng và hạ tầng kỹ thuật. Hiện tại, để đáp ứng nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực hướng tới sự phát triển bền vững của công ty, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng, nhiệt huyết để DANG PHAT bổ sung cho các ứng viên tìm kiếm.

Các vị trí đang tuyển

(không có)

5/5 (1 Review)