Dang Phat

Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

MÔ HÌNH TỔ CHỨC NHÂN SỰ ĐĂNG PHÁT

Thành viên ban lãnh đạo

CEO Nguyễn Hiếu Lâm - DANGPHAT.VN

Nguyễn Hiếu Lâm

Tổng Giám Đốc

Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư xây dựng và trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công giao thông cầu đường, ông Nguyễn Hiếu Lâm là người sáng lập, đặt nền móng và xây dựng chiến lược phát triển DANGPHAT. Trước khi thành lập DANGPHAT, ông đã từng kinh qua các vị trí chủ chốt tại Becamex IDC. Năm 2015, với tầm nhìn và khát khao thi công những công trình chất lượng và để đời cho xã hội, ông đã thành lập Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đăng Phát, trên tôn chỉ “Chất lượng là số 1” .

0/5 (0 Reviews)