Thuế xây dựng nhà ở riêng lẻ

Các loại thuế phải đóng khi xây dựng nhà ở tư nhân ?

Thuế xây dựng cơ bản tức là ý nói chung các loại thuế phải đóng khi xây dựng nhà ở tư nhân.

Theo quy định của pháp luật thì những nhân công xây dựng nhà cho bạn được coi là cá nhân kinh doanh dịch vụ xây dựng, lắp đặt và phải thực hiện nộp thuế như với cá nhân kinh doanh theo quy định tại thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, đối với hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ thì pháp luật cũng quy định về nghĩa vụ nộp thuế theo công văn 3700/TCT/DNK quy định về thu thuế đối với hoạt động xây dựng tư nhân thì:

“Trường hợp chủ hộ gia đình tự mua vật tư xây dựng và tự thuê công nhân xây dựng lẻ (không hợp đồng) hoặc có thuê thầu xây dựng nhưng không cung cấp được hợp đồng và các căn cứ chứng minh đã thuê thầu xây dựng thì chủ hộ gia đình là người phải nộp thuế thay”

Ngoài ra theo Công văn 3077/TCT-CS ban hành ngày 09 tháng 08 năm 2018 về quản lý thu thuế hoạt động xây dựng nhà:

“Tổng cục Thuế đã có công văn 3381/TCT-CS ngày 8/9/2008 và công văn số 2010/TCT-CS ngày 16/5/2017 đã nêu rõ: Hộ gia đình tự xây nhà không phải là người nộp thuế GTGT, TNDN và thuế thu nhập cá nhân; trường hợp hộ gia đình thuê nhà thầu là cơ sở kinh doanh thực hiện xây dựng nhà cho gia đình thì nhà thầu xây dựng phải kê khai nộp thuế theo quy định.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Cục Thuế có cơ sở xác định nhà thầu có xây dựng nhà cho hộ gia đình, cá nhân nhưng không kê khai nộp thuế thì Cục Thuế thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật quản lý thuế. Quá trình xử lý, Cục Thuế báo cáo UBND để chỉ đạo các đơn vị chức năng khác trên địa bàn phối hợp thực hiện theo Điều 11 Luật Quản lý Thuế.” 

Xây dựng nhà ở riêng lẻ phải nộp những thuế gì ?

Căn cứ Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng có quy định về nhà ở, kết cấu dạng nhà:

Công trình xây dựng cấp đặc biệt: có tổng số tầng từ 50 tầng trở lên

Công trình xây dựng cấp I: có tổng số tầng từ 20-50 tầng

Công trình xây dựng cấp II: có tổng số tầng từ 8-20 tầng

Công trình xây dựng cấp III: có tổng số tầng từ 2-7 tầng

Công trình xây dựng cấp IV:  có 1 tầng

Căn cứ Công văn 3700/TCT/DNK năm 2004 quy định về thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân có quy định các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng là đối tượng phải đăng ký, kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình. Trường hợp chủ hộ gia đình tự mua vật tư xây dựng và tự thuê công nhân xây dựng lẻ (không hợp đồng) hoặc có thuê thầu xây dựng nhưng không cung cấp được hợp đồng và các căn cứ chứng minh đã thuê thầu xây dựng thì chủ hộ gia đình là người phải nộp thuế thay. Tuy nhiên, trường hợp chủ nhà tự mua vật tư thì cơ quan thuế không thu thuế vật tư của bạn.  Do đó mà bạn thuộc đối tượng nộp thuế xây dựng ngôi nhà của bạn là đúng quy định pháp luật về xây dựng.

Nguồn Luật Minh Khuê

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan